دوشنبه تا جمعه 9:00 تا 17:30 و شنبه 9:00 تا 16:00

1. واریز وجه به حساب صرافی برتر ، به منزله انجام قطعی سفارش و تعهد ارسال وجه توسط صرافی برتر نمی باشد، ارسال سفارش منوط به درخواست رسمی مشتری و تایید صرافی برتر می باشد

2. مسئولیت صحت اطلاعات مشتریان و مدارک ارسالی به صرافی برتر با فرستنده سفارش می باشد. در صورت هر گونه مغایرت و یا خطا، فرستنده موظف به پاسخگویی به مراجع مربوط و جبران خسارت های احتمالی می باشد

3. پس از ثبت سفارش ، مهلت پرداخت مشتری تا حداکثر سه ساعت میباشد. در صورت پرداخت بیعانه، این مهلت به ۱۲ ساعت کاری افزایش میابد. حداقل مبلغ بیعانه سه درصد از حجم معامله میباشد .

4. پس از پرداخت بیعانه حداکثر زمان برای تکمیل پرداخت دوازده ساعت کاری میباشد . درصورت عدم تکمیل پرداخت در موعد مقرر معامله لغو میگردد.

6. پس از واریز ریالی، پرداخت کننده میبایستی فرم عدم ادعا را تکمیل و ارسال نماید. با تکمیل کردن این فرم پرداخت کننده حق هر گونه ادعای قانونی نسبت به پول پرداخت شده در سیستم قضایی ایران را نخواهد داشت. این فرم همراه با شماره حساب برای مشتری ارسال میشود.

7. تایید سفارش و شروع مدت مقرر برای اجرای سفارش پس از تکمیل پرداخت مشتری و تایید دریافت توسط صرافی برتر صورت میگیرد

8. اگر به نمایندگی یک شخص حقیقی یا حقوقی معامله را انجام میدهید، موظف به ارایه مدارک احراز هویت و آدرس شخص بوده به همراه سندی مبنی بر اثبات وکالت شما.

9. سفارش های پرداخت ریالی توسط صرافی دریک روزه کاری پس از تایید سفارش انجام میشود و به ساعت دریافت درخواست از متقاضی و زمان واریز وجه و همچنین به زمان تعطیلی بانکها درایران بستگی دارند. روزهای کاری شامل پنج شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی ایران نمیشود. در صورت دریافت درخواست سفارش در روزهای تعطیل ، صرافی برتر در روز کاری بعدی به آن ترتیب اثر خواهد داد

10. مبارزه با پولشویی: صرافی برتر این اختیار را دارد تا از ارسال سفارش‌هایی که مشخص شود مخالف قوانین و مقررات بانکی کشور انگلستان باشد و یا در بر گیرنده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحریم شده / محدود شده از نظر قانون و مقررات باشد امتناع نماید. ممکن است پرداخت وجه سفارش بدلیل نیاز بانک کارگزار به اطلاعات جهت مطابقت با قوانین و مقررات با تاخیر انجام شود و یا اینکه برگشت شود. صرافی برتر در صورت ضرورت، اطلاعات مربوط به سفارش ارزی را بادستور قضایی با نهادهای ناظر بر فعالیتهای شرکت های مالی در انگلستان به اشتراک خواهد گذاشت و مشتری حق اعتراض ندارد.

11. با توجه به کنترل و بازبینی کامل مدارک مربوط به هر سفارش قبل از تایید، بر اساس قوانین و مقررات ضد پولشویی در کشورهای مبدا و مقصد و یا سایر شرایط غیرقابل ذکر، صرافی برتر می تواند انجام هریک از سفارش ها را به هر دلیلی متوقف و مراتب را به اطلاع فرستنده و در صورت نیاز مراجع قانونی برساند.

12. در صورت انصراف فرستنده از انجام سفارش قبل از مرحله ارسال وجه به حساب مقصد، مبلغ واریزی اولیه پس از کسر خسارت انصراف حداکثر ظرف مدت ۷ روز به حساب فرستنده سفارش برگشت داده خواهد شد. تعیین خسارت انصراف بر عهده صرافی برتر می باشد و مشتری موظف به پرداخت آن می باشد. فرستنده حق انصراف، پس از ارسال سفارش به حساب مقصد را از خود سلب می کند. بر اساس بند ۹ این خسارت حداقل ۳ درصد حجم معامله میباشد.

13. فرستنده سفارش، مالک وجه واریزی تا قبل از ارسال به حساب مقصد محسوب می شود. پس از تایید سفارش، در صورت وجود هرگونه خطا در اطلاعات داده شده و یا مغایرت در حساب مقصد و یا هرگونه دلیل بانکی یا قانونی که واریز وجه به حساب مقصد را غیرممکن سازد، در صورت عدم منع قانونی، صرافی برتر مبلغ واریزی را پس از کسر هزینه ها و خسارت های وارده حداکثر ظرف مدت یک هفته به حساب فرستنده برگشت خواهد داد. تعیین میزان خسارت وارده در این حالت با صرافی برتر می باشد.

14. صرافی برتر متعهد می شود سفارش های کامل و تایید شده را در صورت تکمیل مدارک و عدم مشکل قانونی و مالی در حساب مقصد، حداکثر ظرف مدت مورد توافق پرداخت نماید.

15. در صورت هرگونه اشتباه در واریز وجه در مقصد از جمله واریز اشتباه مضاعف به حساب گیرنده و یا هر نوع خطایی که جبران آن منوط به همکاری گیرنده وجه باشد، فرستنده و کاربر سفارش مسئولیت برگشت وجوه و جبران اشتباه را قبول می نماید. در صورت عدم همکاری گیرنده، صرافی برتر حق گزارش قانونی سفارش به مراجع قانونی به عنوان سفارش مشکوک و پیگیری مالی و حقوقی موضوع تا زمان برگشت وجه را دارد. کلیه هزینه های قانونی و حقوقی مرتبط با جبران خسارت ها بر عهده مشتری یا ذینفع سفارش می باشد.